Vergrijzing geeft problemen in alle bedrijfstakken

Vergrijzing | Explicit Solutions

Vergrijzing speelt overal

Minister Stef Blok wil de mobiliteit van ambtenaren vergroten in verband met vergrijzing.

Over zes jaar is maar liefst 37% ouder dan 55 jaar. Bijna 1 op de 3 heeft minstens tien jaar dezelfde baan en tegelijk is 1 op de 5 ontevreden over zijn functie. Om deze organisatiecultuur om te buigen, wordt het veranderen van baan waar mogelijk opgenomen in het vaste contract. Leidinggevenden worden zelfs verplicht om na 7 jaar een andere baan te aanvaarden.

 

Vergrijzing | Explicit Solutions

 

Maar ook in andere bedrijfstakken zoals Transport, Industrie, Nutsbedrijven en Onderwijs is vergrijzing hard aan het toeslaan, zie dit CBS-artikel en onderstaande grafiek:

 

Gemiddelde leeftijd werkzame beroepsbevolking en netto arbeidsparticipatie 50- tot 65-jarigen

Vergrijzing


Problemen door vergrijzing

Als u problemen ondervindt door vergrijzing zoals:

  • het weglopen van kennis
  • een gebrek aan kennisdeling tussen generaties
  • projecten die ‘ineens’ veel duurder uitvallen (door het moeten inhuren van externe kennis)

lees dan verder, hier vindt u een oplossing.


Toename vergrijzing 1970 – 2030

 


Goede kennisoverdracht wordt onmisbaar

Om dit mobiliteitsproces en de vergrijzing aan te pakken wordt een structurele kennisoverdracht van belang om:

  • een overzicht te krijgen van de inhoudelijke en methodische kennis die nodig is voor de overstap van een oud naar een nieuw werkpakket
  • helder te krijgen hoe de mismatch tussen het oude en nieuwe kennisprofiel opgevangen kan worden
  • welke inspanningen er geleverd dienen te worden om in te kunnen gaan op nieuwe uitdagingen

Want om een kenniswerker te stimuleren om een nieuwe uitdaging aan te gaan, heeft hij/zij een duidelijk inzicht nodig in zijn/haar beschikbaar en niet beschikbaar kennispotentieel.


Kenniskaart: van inzicht naar uitzicht

De Kenniskaart, die binnen Rijkswaterstaat bij ontwikkel- en groeitrajecten reeds ingezet wordt voor het inzichtelijk maken van zowel beschikbare (=benutte, onderbenutte en onbenutte) als niet beschikbare kennis, kan ook binnen dit mobiliteitsvraagstuk een ondersteunende rol spelen. En uiteraard overal waar de vergrijzing onherroepelijk toeslaat de komende jaren…

Met de Kenniskaart vergroot je de mobiliteit van de medewerkers. Een aanpak die vanuit de ambities van de betrokken afdeling(en) start. Want het doel van een mobieler medewerkersbeleid is nu eenmaal om de ambities van zowel de afdelingen als de medewerkers waar te kunnen maken, toch?

Vergrijzing en mobiliteit aanpakken met behulp van de Kenniskaart

Wilt u weten hoe de Kenniskaart ingezet kan worden om optimaal kennis boven water te halen, te delen en te borgen?
Lees dan verder door hieronder te klikken.

Meer over dit Dossier


Zie ook het originele artikel uit de Volkskrant.

Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 - 507 573

/**/