Arnold Hof

Explicit Solutions - Testimonials

Een kenniskaart is een handig hulpmiddel om aanwezige kennis in kaart te
brengen en de gewenste ontwikkelingen goed zichtbaar te maken.

En: veel specifieker en waardevoller dan alleen een opleidingsoverzicht!

Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 - 507 573

/**/