Tacit Knowledge voor groei

Tacit Knowledge Iceberg | Explicit Solutions

Hoe Tacit Knowledge kan helpen bij groei en ontwikkeling

Wellicht herkent u het: er ontstaat een zekere verandermoeheid bij de medewerkers. Na lange tijd van recessies en reorganisaties, ontstaat de wens om weer met positieve zaken als groei en ontwikkeling aan de slag te gaan.

De primaire bron voor de ontwikkeling en groei van een organisatie is de ‘kennis’ van onze medewerkers die geborgd is bij de zogenaamde kenniswerkers.

Tot wel 75% Tacit Knowledge

Met deze kennis zijn we zowel in tijden van schaarste als welvaart helaas erg slordig omgesprongen. Dit bleek reeds uit de Delphi Study ‘Tacit Knowledge Management’ uit 1999, en meer recent uit de TNO-Studie ‘Kwalificatieveroudering in Nederland’ van 2013.

In zowel de diensten- als de productieomgeving wordt de onderbenutte of tacit knowledge geschat op zo’n 42 tot 75% van de totaal beschikbare kennis!

Tacit Knowledge zichtbaar en bruikbaar maken

De uitdaging voor de leidinggevende is dus om die tacit knowledge inzetbaar te maken in tijden van complexere opdrachten en vergrijzing van kennis. Het ‘flexibiliseren’ van deze kennis kan door deze eerst zichtbaar te maken om ze vervolgens in samenwerking met de kenniswerkers door middel van kennisnetwerken in te zetten voor specifieke organisatorische doeleinden. Maar ook voor commercieel-technische uitdagingen zoals complexe aanbestedingen en/of projecten is deze kennis en ervaring onontbeerlijk en kan dit u nét het competitieve voordeel opleveren om de opdracht te verkrijgen.

Het zichtbaar maken gebeurt door middel van een zogenaamd ‘kennisassessment‘, die zowel de tacit knowledge (=niet gedeeld), de impliciet knowledge (=deels gedeeld) als de explicit knowledge (=volledig gedeeld) in kaart brengt.

Met andere woorden: welke medewerkers beschikken over welke kennis en hoe wordt deze al dan niet ingezet. Ervaringen (zie kennistrajecten Nedtrain/NS, Rijkswaterstaat, Noordzuidlijn) zijn dat heel wat onderbenutte kennis in beeld komt, die cruciaal blijkt in huidige uitdagingen en opdrachten.

Tacit Knowledge - Kennisflexmethodiek
Het stappenplan om Tacit Knowledge boven water te krijgen en in te kunnen zetten.

Deze zelfde kennisassessment geeft meteen aan welke kenniswerkers kunnen ingezet worden op geplande groei en ontwikkeltrajecten.

Het ‘kennisnetwerk’ zorgt in een dergelijk traject voor verbinding, samenwerking en kennisdeling. Het verschil met het traditionele projectteam is dat het kennisnetwerk meer ruimte en tijd krijgt om tot de gewenste doorbraken te komen. Dit neemt niet weg dat ze in samenwerking met het management tot concrete en toepasbare oplossingen komen. Waar nodig zal het kennisnetwerk ook in co-creatie gaan met externe kenniswerkers. Ook worden de bestaande organisatieprocessen geflexibiliseerd om de kennisdeling te optimaliseren en dit vooral in het teken van kennisoverdracht tussen de oudere en jonge generatie kenniswerkers.

Dit alles in functie van het groei en ontwikkelproces na een heftige tijd van veranderingen en reorganisaties.

Dus:

  • Bent u een manager die werkelijk bereid is bestaande processen aan te pakken?
  • Ziet u de meerwaarde van het expliciet maken van implicit en tacit knowledge?

Lees dan de whitepaper

Kennis Delen Whitepaper

of neem contact met me op:

Peter Beerten
peterbeerten@explicitsolutions.nl
Telefoon: +31 – 6 46 070 199

Wie is Peter Beerten – lees bibliografie


Tacit Knowledge Explained in de context van een organisatie

Tacit Knowledge Explained
Tacit Knowledge – Harvard Business Review. Klik om in een nieuw venster te openen.

Het CEO-dilemma: Kennisflexibilisering of Kennisatrofie?

Een nieuwe rol, “de Kenniscoördinator”, doet zijn intrede.

CEO’s en directieleden hadden meer resultaat verwacht van de vele verbeteracties en efficiencyslagen in de laatste jaren. De transparantie inzake kosten/baten was er wel aardig op vooruit gegaan. Maar op vlak van slagvaardigheid, groei en ontwikkeling zag men niet dezelfde vooruitgang. Hoe is dit te verklaren?

Het was Dr. Robert M. Tomasko die eind jaren 90 er al achter kwam dat kostenreductie en leantrajecten niet bijdragen tot duurzame groei en ontwikkeling van oplossingen in de vorm van diensten en producten. Zowel Tomasko als recent onderzoek van TNO( Kwalificatieveroudering in Nederland, 2013) geven aan dat hiervoor de kennis van de medewerkers binnen de organisatie beter aangesproken en ingezet dient te worden. We hebben het hier met name over de onderbenutte kennis ofwel de Implicit en Tacit Knowledge. Deze Tacit Knowledge (Verborgen kennis) bedraagt volgens eerder onderzoek van de Delphi Group zo rond de 75% van de totale beschikbare kennis! Een onaangeroerde kennisbron in tijden van schaarser wordende talenten en complexere opdrachten.

De toptalenten of kenniswerkers die over de hele organisatie verspreid zitten geven, in een recent onderzoek in 3 grote organisaties en 3 TU’s, aan dat de tijd en ruimte ontbreekt om in het teken van nieuwe complexe opdrachten de beschikbare kennis met elkaar te delen. In de verbeter- of efficiencyslagen ligt de focus terecht op kosten/baten en is er geen ruimte om nieuwe kennis grondig te beoordelen en in te zetten.

De Kenniscoördinator kan hier verandering in brengen. Zoals zijn collega de verbetermanager zich toelegt op een beter gebruik en betere inzet van de bedrijfsmiddelen, gaat hij/zij aan de slag voor een optimaal gebruik en deling van de beschikbare kennis.

In opdracht van de CEO en/of Directie wordt eerst de Explicit, Implicit en Tacit Knowledge die “ertoe doet” in kaart gebracht. Wanneer we weten welke kennis waar precies zit, kan de kenniscoördinator in functie van specifieke technische (ontwikkel)vraagstukken de kenniswerkers uit verschillende hoeken van de organisatie samenbrengen. Hij/zij ontwikkelt i.s.m. met de afdelingshoofden ‘kennisnetwerken’ die voor verbinding en kennisdeling zorgen zonder dat ze storend inwerken op de dagelijkse gang van zaken en lopende verbetertrajecten.

De Kenniscoördinator boort i.s.m. de kenniswerkers zo de 75% tacit knowledge en dus non-productieve kennis aan om het ontwikkelings- en groeiproces binnen de organisatie te optimaliseren. De CEO en Directie zetten naast efficiency op middelen, nu ook in op groei en ontwikkeling d.m.v. beschikbare kennis. De ‘yin en yang’ van de organisatie worden door deze nieuwe speler zo veel meer in balans gebracht.

Een kans voor uw organisatie? Lees dan hier verder.

Kennis Delen Whitepaper

Peter Beerten
peterbeerten@explicitsolutions.nl
Telefoon: +31 – 6 46 070 199


Tacit Knowledge Iceberg
Tacit Knowledge – The Iceberg Metaphore

 

Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 - 507 573

/**/