Kenniskaart

De kenniskaart is de basis voor kennisoverdracht.

Komt de kenniskaart op tafel, dan start de discussie.

Dus dáár zit onze kennis…

 

Lees verder

Kennisflexibilisering

Kennisflexibilisering draait om 3 dingen:

 

 • Kennis boven water halen
 • Kennis borgen
 • Kennis delen
 •  

  Lees verder

  Kennisflexibilisering zorgt in tijden van vergrijzing, generatiewissels en complexer wordende opdrachten voor een gerichte en efficiënte kennisdeling en overdracht onder senior en junior kenniswerkers binnen alle afdelingen.

  Alle profit en non-profit organisaties, klein en groot, hebben vandaag de dag in grote mate te maken met vergrijzing van hun medewerkers. Dit heeft tot gevolg dat in de komende 3-5 jaar één derde van de kenniswerkers de organisatie met hun kennis verlaten (zie CBS cijfers).  Wanneer we dan vaststellen dat bij de meeste van deze organisaties zowel de product- als de dienstenkennis al sinds geruime tijd gebrekkig is vastgelegd, zorgt dit nu voor praktische problemen bij de kennisoverdracht tussen de oude en nieuwe generatie. Als we dan op de koop toe de complexiteit van producten en diensten zien toenemen, ontstaat er een chronisch tekort aan praktische kennis.

  Wat is het rendement op kennis?

  Organisaties willen meer rendement halen uit hun aanwezige kennis die niet voor iedere kenniswerker toegankelijk is. Kennis die beschikbaar kan gemaakt worden door met eigen kenniswerkers netwerkteams binnen de organisatie op te zetten. Deze kennisnetwerkteams zorgen dat kennis wordt samengebracht om complexe opdrachten en vraagstukken zelf te kunnen behandelen.
  Tijdens deze aanpak wordt er gekeken hoe de verkregen kennis d.m.v. interne opmaat opleiding en kennisformats voor alle kenniswerkers kan beschikbaar gesteld worden. De KennisFlex-Methodiek zorgt dat er een gerichte kennissamenwerking en –deling ontstaat tussen de soms uit elkaar gegroeide afdelingen en hun kenniswerkers.

  KennisFlex-Methodiek

  Door middel van een KennisFlex-Methodiek gaan uw kenniswerkers zelf de kennisdoorstroming in primaire processen optimaliseren en waar nodig kennisnetwerkteams opzetten .

  De KennisFlex-Index maakt onderdeel uit van de methode en geeft in 4 weken tijd een duidelijk beeld hoe het met de huidige kennis binnen uw primaire werkprocessen is gesteld. En waar en hoe u een hoger rendement haalt uit de aanwezige kennis binnen de organisatie.

  Consultancy

  Explicit Solutions levert consultancy gericht op kennis:
   

 • Werven en trainen van een kenniscoördinator
 • Advies op het gebied van kennisoverdracht
 • Kennisassessments