Knowledge Sharing | Explicit Solutions

Plan van aanpak Vergrijzing en Mobiliteit

Kennis boven water halen, borgen en delen

Hier leest u alles over ons ‘Plan van aanpak Vergrijzing en Mobiliteit’.

 

Plan van aanpak Vergrijzing | Explicit Solutions

Als u de eerder genoemde problemen ondervindt zoals een gebrek aan kennisdeling, het weglopen van kennis of projecten die ineens veel duurder uitvallen (door het moeten inhuren van externe kennis), lees dan verder.

Allemaal zaken die door vergrijzing kunnen ontstaan, maar ook zaken die goed bestreden kunnen worden.

Plan van aanpak vergrijzing
Knowledge Iceberg

Als we naar de Knowledge Iceberg kijken is de kunst uiteraard om de kennis die onder het wateroppervlak leeft, te kunnen gebruiken.

Soorten kennis

In elke organisatie zijn deze verschillende soorten kennis (Tacit Knowledge, Implicit Knowledge en Explicit Knowledge) voorhanden.

[table id=2 /]

Bij Explicit Solutions hebben we een gefaseerde en beproefde aanpak om de relevante Impliciete Kennis en Tacit Knowledge boven water te halen en te delen. Dit heeft aantoonbare voordelen en resultaten opgeleverd bij onder meer Rijkswaterstaat, het GVB en de NoordZuidlijn.


Plan van aanpak Vergrijzing en Mobiliteit

We pakken kennisdeling aan op een zodanige manier dat uw kenniswerkers onze werkwijze snel kunnen oppakken en verder binnen hun eigen werkomgeving kunnen toepassen.

Een gemiddeld kennistraject rond vergrijzing bestaat uit de volgende fasen:

Fase 1 : Analyse/verwachtingen management en kenniswerkers omtrent vergrijzing

•  Doorlooptijd: 1-2 weken – Doel: selectie specifieke ambities

Fase 2 : Kennisassessment tav Vergrijzing mbv de Kenniskaart

•  Doorlooptijd: 2-4 weken – Doel: Kennisstatus Vergrijzing

Fase 3 : Opzet en begeleiding van een Kennisnetwerkteam

•  Doorlooptijd: 4-12 weken – Doel: Kennisdeling en ontwikkeling

Fase 4 : Selectie en opleiding interne Kenniscoördinator (optioneel)

•  Doorlooptijd 2-4 weken – Doel: Interne kennisflexibilisering lange termijn om Vergrijzing structureel aan te pakken


Fasering Plan van aanpak

Grafisch is de fasering als volgt:

Plan van aanpak vergrijzing


De Kenniskaart als basis

Wilt u lezen hoe de Kenniskaart het wegvallen van kennis bij vergrijzing tegengaat? Klik dan op de button hieronder.

 

Meer over vergrijzing


 

 

/**/