Walter Kienhuis

Walter Kienhuis Explicit Solutions

Wie is Walter Kienhuis

Verandering lijkt tegenwoordig de enige constante factor te zijn. Om succesvol te kunnen zijn en te kunnen blijven, moeten we snel en adequaat op de veranderende omstandigheden inspelen. Zoals Darwin al zei; “It’s not the strongest of species that survive, nor the most intelligent, but the one most adaptable to change”.

Het gaat niet om de verandering zelf, maar om datgene dat wat we samen willen bereiken. Focus op de toekomst en kom los van het verleden. Vanuit mijn ervaring ben ik er van overtuigd dat de inbreng van medewerkers cruciaal is om ‘kansen’ in de vorm van noodzakelijke verbeteringen, innovaties of kansen in de markt te kunnen benutten. Het gaat om co-creatie door de medewerker.

Speerpunten Walter

Gericht op kennis boven water halen, borgen en delen ligt mijn kracht in het algemeen op het realiseren van:

  • co-creatieve teams
  • positieve houding bij individuen en teams
  • commitment binnen organisaties
  • markt- en klantgerichte houding bij teams
  • adaptieve teams
  • lef en draagvlak om het anders doen

Achtergrond Walter

Ik heb gezondheidswetenschappen gestudeerd, Beleid en Beheer aan de Universiteit Maastricht. Vervolgens heb ik marketing gedaan en verschillende leiderschapsprogramma’s gevolgd. Ik vervulde meerdere functies in de consultancy, farmaceutische industrie en bij leveranciers die zich bewegen op het snijvlak van organisatievraagstukken en ICT.

In mijn rollen als managementteamlid, consultant en interim manager heb ik ervaren hoe belangrijk het is om mensen te “raken”. Mijn motto is: Laat je leiden door datgene dat je echt drijft en trek op basis hiervan een spoor in plaats van een gebaand pad te volgen.

Succesfactoren zijn het het creëren van draagvlak en het realiseren van verbinding.

 

Walter Kienhuis
walterkienhuis@explicitsolutions.nl

Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 - 507 573

/**/