Roland de Bruijn

Ronald de Bruijn | Explicit Solutions

De visie van Roland de Bruijn op kenniswerkers en kennisflexibilisering

Echte kenniswerkers:

  • komen iedere dag met plezier hun bed uit, omdat zij zin hebben in de nieuwe dag
  • managen hun eigen ontwikkeling en prestaties. Zij onderhouden en verdiepen hun vakkennis en weten dat niet technische vaardigheden (soft skills) essentieel zijn voor succes
  • delen hun kennis met en leren van andere professionals om innovatieve antwoorden te vinden op ogenschijnlijk onoplosbare vraagstukken

Roland de Bruijn coacht en traint kenniswerkers tot zo’n professional!

Bij Explicit Solutions brengen we capaciteiten van kenniswerkers in beeld m.b.v. de kenniskaart.
Bewuste en onbewuste kennis maken we zichtbaar en daarmee vindbaar binnen de organisatie.

De winst voor de kenniswerker is dat de organisatie zijn kennis en ervaring kan gebruiken voor het oplossen van complexe vraagstukken.

De winst voor de organisatie is dat duidelijk in kaart wordt gebracht:

  • welke kennis en ervaring in huis is
  • hoelang deze nog beschikbaar is

Voor over een overzicht van kennis en ervaring van Roland de Bruijn zie LinkedIn.

Roland de Bruijn
rolanddebruijn@explicitsolutions.nl

 

 

 

 

 

Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 - 507 573

/**/