Peter Beerten

Peter Beerten | Explicit Solutions

Wie is Peter Beerten

Als zelfstandig procesdeskundige bouwde ik in de jaren 90 mee aan kwaliteitssystemen die bedrijven als Heineken, Master Foods en de Ster in staat stelden om hun productie- en dienstenprocessen ‘lean’ in te richten.

Ik kreeg al snel door dat de resultaten op vlak van efficiëntie vooral afhankelijk waren van de medewerking van de zogenaamde Kenniswerkers.

Begin jaren 2000 merkte ik in verandertrajecten bij Waternet, TBI, Connexxion en E-on, dat ik het management aan hun beloofde ‘lean’ inzichten en besparingen kon helpen, maar dat ik meer moeite had om de Kenniswerkers in de gewenste ‘lead’ en ‘drive’ te krijgen.

Als interim manager zocht en kreeg ik in de daarop volgende tien jaar speel- en beslissingsruimte om de Kenniswerkers van Heineken, Mondriaan Educatie, LindeGas en Nedtrain betrokken te krijgen in de uitwerking en installatie van procesverbeteringen en structurele veranderingen. Deze aanpak zorgde ervoor dat veranderingen meer gedragen werden door management én Kenniswerkers samen, en dat de projecten voortgang kregen na mijn vertrek.

Management niet op de hoogte van kennis in eigen organisatie

Drie jaar geleden zag ik de eerste tekenen en consequenties van het niet op de hoogte zijn van de echte kennisbronnen in de organisatie, laat staan het borgen en doorgeven van die kennis. De aanleiding was het toeslaan van de vergrijzing en het zomaar verdampen van kennis waardoor medewerkers in de productie, Kenniswerkers en het management in continuïteitsproblemen kwamen.

Dit overtuigde mij van het feit dat kennis en Kenniswerkers niet die aandacht krijgen die noodzakelijk is. Bovendien bewijst het dat je niet om de Kenniswerker heen kunt, als je het product of dienst van de organisatie centraal stelt en zeker niet als je voor de lange termijn oplossing gaat. Een oorzaak van de disconnectie tussen oude en nieuwe generatie Kenniswerkers?

Kennisoverdracht tussen generaties

In het teken van mijn Executive Masters startte ik onder begeleiding van Prof. Leo Witvliet van Nyenrode en i.s.m. bedrijven waaronder Shell, LindeGas, FEI alsmede studenten uit TU-Delft, TU-Eindhoven en Hogeschool Utrecht, een onderzoek naar hoe een andere of betere samenwerkingsvorm tussen de oude X-, Y- en Z generatie Kenniswerkers de disconnectie inzake kennisdeling kan tegengaan.

Ik gebruik X, Y en Z om de generaties die in een organisatie werken te duiden, waaraan de veronderstelling ten grondslag ligt, dat de X-generatie direct leiding geeft aan de uitvoering, de Y-generatie meer beginnend is en vooral in de uitvoering zit en een Z-generatie nog dient in te stromen.

Samen met de Kenniswerkers ontwikkelde ik in 2011 aan de hand van een pilotproject een passende ‘Kennisflexibiliseringsmethodiek’ die eerst dmv een op maat ontwikkelde ‘Kenniskaart’ de beschikbare, benutte en onderbenutte kennis in beeld brengt. Om vervolgens dmv een ‘Kennisnetwerk’ de Tacit-kennis te ontsluiten en te delen met alle gebruikers.

Ik zette voor deze aanpak ook een ondersteunende functie, i.e. de ‘Kenniscoördinator’ op de kaart. Een interne/externe tijdelijke of permanente rol die zorgt voor zowel de analyse, ontsluiting en inzet van de “75%” niet of onderbenutte organisatiekennis. Deze rol vervul ik momenteel zelf binnen Rijkswaterstaat. Daarnaast leid ik Kenniscoördinatoren op voor bijvoorbeeld Metro Amsterdam en het GVB.

 

Peter Beerten
peterbeerten@explicitsolutions.nl

 

LinkedIn Peter Beerten

 

Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 - 507 573

/**/