Hoe kennis delen: kennisoverdracht

Kennisoverdracht

Om kennisontsluiting en kennisoverdracht op een snelle en efficiënte manier op te zetten, wordt er een ‘Kennisnetwerk’ opgetuigd. Dit wordt vooral gedaan als er belangrijke thema’s spelen, zoals optimalisering van asset beheer.

Het Kennisnetwerk wordt samengesteld uit kenniswerkers van binnen en buiten de organisatie, die over kennis beschikken van de verschillende onderdelen van het thema.


Kennisnetwerk cruciaal voor kennisoverdracht

Het Kennisnetwerk bestaat uit een kleine kern met soms verschillende ontwikkelteams. De samenstelling van het netwerk kan tijdens de verschillende ontwikkelfasen worden aangepast naar behoefte. Binnen het kennisnetwerk wordt kennis vrij gedeeld onder de leden om tot de gewenste doorbraak te komen binnen het omschreven kennisthema. De werkmethodiek wordt afgestemd op de uitdaging, wat sterk afwijkt van de traditionele projectmethodiek.

Om de vergaarde en ontwikkelde kennis omtrent het geselecteerde thema optimaal te delen met alle kenniswerkers die behoefte hebben aan deze kennis, zorgt het Kennisnetwerk voor kennisoverdracht op maat. Denk hierbij aan:

  • praktische opleidingen
  • on-the-job of in-the-workplace begeleiding
  • digitale kennisoverdracht dmv team sharing/softwareprogramma’s
  • case beoordeling en deling

 

Kennisoverdracht


Kennisnetwerk borgt kennisoverdracht

Het geïnstalleerde kennisnetwerk kan na het oplossen van het complexe probleem eventueel ontbonden worden. Meestal merken we echter dat deze kennisnetwerken een vaste functie krijgen om zodoende de ontsloten kennis en opgedane vernieuwingen verder te beheren. Dit helpt vooral om kennisvernieuwing en kennis delen te borgen en levend te houden.

Gelukkig wijst ook onderzoek uit (Prof. Witvliet, Traditionele verbetertrajecten laten het in een complexer wordende werkomgeving vaker afweten, februari 2014) dat het Kennisnetwerk en de hiërarchische traditionele aansturing perfect kunnen samengaan.

Ook de kenniswerkers van de nieuwe generatie hebben, naast de behoefte aan kennisdeling, een behoefte aan richting en aansturing volgens de hiërarchische structuur. Nog beter zou het zijn als de eerstelijnsmanagers erop toezien dat de kennisdeling niet alleen een recht maar ook een plicht wordt, om zo de groei en ontwikkeling van de organisatie te verzekeren.


Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 – 507 573

/**/