Kenniskaart

Kenniskaart

Kenniskaart als basis voor kennisoverdracht

De kenniskaart hoort bij de inventarisatiefase van de kennisflexmethodiek. De kaart heeft vele toepassingen. Bijvoorbeeld bij vergrijzing kan met de kenniskaart (binnenkort) wegvallende kennis in beeld worden gebracht, boven water worden gehaald en gedeeld worden.

Zie onderstaande tabel voor een volledig overzicht van wat de kaart voor u kan betekenen.
[table id=1 /]

Wat is een Kenniskaart?

In het kort is het een duidelijke en overzichtelijke inventarisatie die van de kennis naar boven haalt:

 • Kwaliteit
 • Kwantiteit
 • Beschikbaarheid om met elkaar te delen of niet (tacit, impliciet of expliciet)
 • Toekomstgerichtheid (IST – SOLL)

De Kenniskaart is specifiek gericht op een bepaald kennisgebied, een bepaalde taak, een bepaald thema of een bepaald project zoals:

 • Opstellen en beheren van Maintenance plannen
 • NoordZuidlijn
 • Per district of regionale dienst

Benutte, onderbenutte en niet beschikbare kennis duidelijk in beeld

Met behulp van deze kaart kan de beschikbare -hetzij benutte hetzij onderbenutte kennis- en de niet beschikbare kennis geïnventariseerd worden (zie figuur).

Methodisch wordt enerzijds het op te zetten kennisnetwerk voor het geselecteerde kennisthema vormgegeven. Anderzijds geven de kenniswerkers aan welk doel zij nastreven en welke kennis hiervoor dient samengebracht te worden.

Doel hier is tot een gerichte keuze van kennisthema, -netwerk en kennis te komen om de kennisdeling en/of -ontwikkeling omtrent een technisch- of organisatorisch vraagstuk behandelbaar te maken.

Kenniskaart


Kenniskaart brengt capaciteiten in beeld

Hieronder een voorbeeld van hoe van alle betrokken medewerkers eenvoudig maar krachtig en duidelijk in beeld gebracht kan worden hoe het met de verschillende capaciteiten gesteld is.

Kenniskaart: Capaciteiten


Wat kun je met de Kenniskaart?

De kaart is een heel handig hulpmiddel bij

 • Strategische plannen (HRM, Maintenance, Asset Management)
 • Opleidingen
 • Resultaat en Kwaliteitgericht Werken
 • Landelijk beleid en ondersteuning

Daarnaast geeft de kaart een mooi grafisch overzicht van de kennissituatie voor bijvoorbeeld Managementrapportage .

Het toepassingsgebied is met name specifieke taken, waarvoor specialistische en schaarse kennis nodig is die niet “vanzelf” gedeeld wordt of kan worden.


Meer weten over hoe wij samen met u de Kenniskaart kunnen inzetten bij bijvoorbeeld vergrijzing? Neem dan contact met ons op.

 

Meer over Vergrijzing in de whitepaper

 

Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 - 507 573

/**/