Wat we doen

Kennisflexibilisering

Explicit Solutions ondersteunt het hele traject voor kennisflexibilisering voor alle soorten organisaties.

Oftewel: als u ook last hebt van vergrijzing, een gebrek aan kennisdeling,  het weglopen van kennis en dergelijke, dan zit u bij ons goed.

Kennisflexibilisering


Aanpak kennisflexibilisering

We pakken kennisdeling aan op een zodanige manier dat uw kenniswerkers onze werkwijze snel kunnen oppakken en verder binnen hun eigen werkomgeving kunnen toepassen.

Onze uitdaging is om, aan de hand van real life cases, de kennis omtrent kennisflexibilisering vanaf de start te delen en te integreren binnen uw organisatie. We doen dit door het kennisnetwerk binnen uw organisatie volledig te bemannen met interne kenniswerkers en doen tevens de begeleiding en aansturing gedurende het hele traject.


Kennisflexibilisering en de rol van de Kenniscoördinator

Ook is onze doelstelling om onze rol, in de vorm van Kenniscoördinator, zo snel mogelijk te beleggen binnen de organisatie. Dit gebeurt door opleiding en coaching van intern of extern geselecteerde kandidaten op basis van real life cases. De Kenniscoördinator zorgt in essentie op basis van interne kennistrajecten voor een evenredige en praktische verdeling én aanvulling van de kennis onder alle betrokken kenniswerkers.


Kennisflexibilisering: producten en diensten

A. Kennisassessment op basis van een op maat ontwikkelde Kenniskaart om:

a. alle Kenniswerkers ivm het geselecteerde thema in beeld te brengen
b. een status aan te geven van hun beschikbare, niet beschikbare, benutte en onderbenutte kennis omtrent het thema en uitdaging
c. de gewenste kennis te inventariseren nodig voor de uitdaging aan te pakken

B. Opzetten van het Kennisnetwerk

a. Samenbrengen van de interne/externe kenniswerkers
b. Begeleiden en ondersteunen van de gewenste werkmethodiek
c. Het adviseren in de kennisdelingsmethoden binnen de organisatie

C. Het begeleiden van specifieke Kennisdelingsopdrachten

a. Bij een vergrijzingsrisico van kennis ontwikkelen en begeleiden van een op maat conversiemethode tussen kenniseigenaar en –ontvanger (= Tacit Kennis Conversie)
b. Analyse en inventarisatie van de benodigde kennis en kenniswerkers voor het opstarten van een nieuwe of vernieuwde activiteit

D. Het leveren/opleiden van tijdelijke of permanente Kenniscoördinatoren

a. Het selecteren en opleiden van interne of externe Kennis-coördinatoren aan de hand van real life cases
b. Het aanleveren van een tijdelijke senior Kenniscoördinator
E. Het ontwikkelen van kaders en formats, inclusief de organisatie van specifiek kennisopleidingen voor Tacit, Impliciete kennis te ontsluiten


Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 – 507 573

/**/