Rijkswaterstaat doet aan kennisflex

Kennis delen Rijkswaterstaat

Benutten organisaties hun beschikbare talenten en kennis optimaal?

Terecht zijn veel bedrijven bezig met het gezamenlijk opzetten van flexplatforms om de steeds schaarser wordende talenten in een vergrijzende en complexer wordende markt-omgeving met elkaar te delen.

Een kennisbron die echter nog meer binnen handbereik ligt voor deze problematiek en waar we vaak overheen kijken is de impliciete of onbenutte kennis binnen eigen organisatie.

De Delphi Group stelde al geruime tijd geleden vast dat we voor amper 25% gebruik maken  van onze beschikbare collectieve kennis. (Delphi Group Research Implicit Knowledge Management – 1999). TNO bevestigde dit nog eens met een recentelijke studie die uitwees dat een derde van onze werknemers meer kennis en vaardigheden heeft dan nodig wordt geacht voor het werk en zich ‘onderbenut’ voelt. (TNO-Onderzoek kwalificatieveroudering in Nederland-mei2013)

Beide studies tonen aan dat er binnen de eigen organisatie nog aardig wat kennis en vaardigheden beschikbaar zijn om de vergrijzing en de complexisering van de werkomgeving aan te pakken. TNO doet in zijn studie zelfs een speciale oproep om hier meer aandacht aan te besteden.

Managers hebben dan de neiging om die onbenutte capaciteit snel op te sporen om hiermee  asap de interne kennisgaps weg te werken . Op zich kan dit, op voorwaarde dat een Directie bereid is een aantal strategische en structurele uitdagingen op de lange termijn aan te gaan.

Er dient in eerste instantie binnen de bestaande organisatie tijd en ruimte gecreëerd te worden om de benodigde kennis van de kenniswerkers voor ge-pinpointe uitdagingen structureel te activeren en inzetbaar te maken.  Deze bekende/onbekende kenniswerkers, (medewerkers die over praktische ‘sleutel’-kennis en ervaring beschikken), zitten vaak over alle afdelingen en niveaus verspreid en dienen (h)erkend en functioneel tezamen gebracht te worden.

Rijkswaterstaat beschouwt zijn kennis en kenniswerkers als strategisch belangrijk en laat dit vanuit de Directie en management operationeel en methodisch onder-steunen.  Praktisch gezien zet Rijkswaterstaat ‘kennisnetwerken’ in de organisatie op om aanwezige impliciete kennis voor geselecteerde thema’s expliciet en deelbaar te maken.  Het gaat hier vooral over complexe operationele uitdagingen die direct bij dragen tot de resultaten en het beter functioneren van de primaire productie – of dienstenprocessen.

Kennisflex @ Rijkswaterstaat

Dit kennisflexibiliseringsproces verhinderd dat er kennisatrofie ( =afsterven, verloren gaan of wegzakken van kennis) binnen de werkprocessen optreed door impliciete kennis (terug) inzetbaar te maken en de groei binnen de organisatie te stimuleren.

Zoals Dr. Robert Tomasko al eerder opperde lean management helpt weliswaar om een organisatie gaande te houden maar draagt niet bij tot groei en ontwikkeling.

Peter Beerten
peterbeerten@explicitsolutions.nl
Telefoon: +31 – 6 46 070 199

 


De stappen in de Kennisflex Methodiek

 1. Kennisassessment van alle primaire processen.
 2. Stellen van prioriteiten dmv een kennisbeleid.
 3. Definiëring primaire processen en gewenste graad van kennisflex.
 4. Primaire kennisflex meting of nulmeting.
 5. Visualiseren van de beoogde primaire processen.
 6. Analyse van de procesobstructies op oorzaken.
 7. Opstellen van optimalisatie en redesign plan.
 8. Voorstelling/toelichting aan directie en alle Kenniswerkers.
 9. Implementatie van nieuwe en/of geoptimaliseerde processen.
 10. Beoordeling van de kennisflex dmv hermeting.
 11. Institutionaliseren kennisflex met behulp van ondersteunende systemen.

Kennisflexibilisering
De methodiek achter Kennisflex.

Lees hier meer over Kennisflexibilisering:

 

Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 - 507 573

/**/