Kenniswerkers | Explicit Solutions

Kenniswerkers Next Generation

Kenniswerkers en nieuwe samenwerkingsvormen Wat speelt er nog meer dan de crises? De sociale partners zoals de vakcentrales, werkgeversorganisaties en kabinet, hadden het in hun recentelijk overleg erg moeilijk met het begrip flexibilisering en zeker wanneer het over flexwerk gaat. Het evenwicht tussen ‘vaste’ werknemers en flexwerkers is volgens de vakcentrales zoek en de positie van de flexwerker Lees hier verder...…

Generatie Y versus X

Generatie Y op de werkvloer

Generatie Y Het was Hawthorne in 1897, de eerste psychologisch experiment in de industrie, en vandaag de dag het fenomeen vergrijzing, die ons terugbrengen naar de essentie van people management: “De Kenniswerker is degene die de bepalende factor lijkt te zijn en niet het werkproces”. Het proces is slechts een manier, een methode om te begrijpen hoe alles werkt. De komende werkende generatie, Lees hier verder...…

Tacit Knowledge Iceberg | Explicit Solutions

Tacit Knowledge voor groei

Hoe Tacit Knowledge kan helpen bij groei en ontwikkeling Wellicht herkent u het: er ontstaat een zekere verandermoeheid bij de medewerkers. Na lange tijd van recessies en reorganisaties, ontstaat de wens om weer met positieve zaken als groei en ontwikkeling aan de slag te gaan. De primaire bron voor de ontwikkeling en groei van een organisatie is Lees hier verder...…