Explicit Solutions

What is a CLO?

09/02/2015 04:10 pm ET Updated Sep 02, 2016 Happy 25th Birthday to the Chief Learning Officer (CLO) By Shane Paul Neil Organizational titles have changed over the years and new ones have emerged like that of Chief Learning Officer (CLO) in response to the challenges and opportunities within the global business environment. With the understanding Lees hier verder...…

explicit-solutions-kpmg-ceo-outlook-2016

KPMG 2016 Global CEO outlook

Het overgrote deel van de CEO’s maakt zich zorgen over zijn/haar innovatiekracht om het hoofd te kunnen bieden in een complexere en competitievere markt. In dit onderzoek geeft de CEO aan meer ruimte en tijd te willen investeren in zijn kenniswerkers, meer medewerkers aan te zetten tot deelname aan het innovatieproces en samenwerkingen met externe Lees hier verder...…

Kennis delen Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat doet aan kennisflex

Benutten organisaties hun beschikbare talenten en kennis optimaal? Terecht zijn veel bedrijven bezig met het gezamenlijk opzetten van flexplatforms om de steeds schaarser wordende talenten in een vergrijzende en complexer wordende markt-omgeving met elkaar te delen. Een kennisbron die echter nog meer binnen handbereik ligt voor deze problematiek en waar we vaak overheen kijken is Lees hier verder...…

Plan Do Check Act | Explicit Solutions

Kennismanagement

Ervaringen vanuit kwaliteitsmanagement Twintig jaar lang ben ik zelf als organisatieadviseur met het procesdenken aan de slag geweest. Een werkwijze die de basisgedachte vormde van Dr. Edward Deming’s kwaliteitsfilosofie. Een filosofie die het naoorlogse productieapparaat van Japan weer op de been bracht. Oorspronkelijk een Amerikaans concept, dat door de Japanners in de praktijk werd omgezet om Lees hier verder...…