Kennis Delen Whitepaper

Kennis Delen Whitepaper | Tacit Knowledge

Whitepaper Kennis Delen.

Klik op bovenstaande link of onderstaande afbeelding om de whitepaper ‘Kennismanagement is dood, leve Kennisflexibilisering!’ te bekijken of te downloaden.

Deze whitepaper gaat over makkelijker en beter kennis delen en hoe uw organisatie veel meer kan doen met al dan niet onbewuste kennis.

Kennis Delen Whitepaper | Tacit Knowledge


Wat is de inhoud van de Whitepaper?

In het kort wordt in de whitepaper beschreven hoe expliciete kennis maar ook verborgen kennis (tacit knowledge) boven water te krijgen is in complexe organisaties met verschillende generaties werknemers. Klik hier voor de inhoudsopgave.

In de real life klantcase wordt beschreven hoe een duidelijk en helder stappenplan, de Kennisflexmethodiek, helpt om dit te realiseren en hoe elke organisatie hiervan zou profiteren.


Vragen of opmerkingen?

Als u andere vragen en/of opmerkingen heeft, of gewoon met me over kennis delen van gedachten wilt wisselen, hoor ik uiteraard ook graag van u. Veel plezier met lezen in elk geval!

Peter E. Beerten
Mobiel: +31 – 6 46 070 199

Ontwikkeling en Coördinatie Kennisnetwerking
Promovendus Universiteit Tilburg
Explicit Solutions


Inhoud Whitepaper Kennis Delen

Bibliografie: Hoe ver moet je teruggaan?
Inleiding: Hoe ben ik ertoe gekomen?
1 Kennis delen tussen oude en nieuwe generatie werkt niet
1.1 Het veldonderzoek d.m.v. interviews
1.2 De klantcase

2 Huidige hiërarchische samenwerkingsvorm onder druk
2.1 Procesdenken en/of kennisdelen?
2.2 Extra druk op de oude samenwerkingsvorm?
2.3 De flexibiliserende Y- en vergrijzende X-Kenniswerker
2.4 De informele kennisbrug

3 Het kennisonderzoek: doel en methodiek
3.1 Welke onderzoeksvragen stel ik?
3.2 De kernvragen
3.3 Verdiepende vragen rond kenniswerkersbeleid
3.4 De algemene vragen
3.5 De ingezette onderzoeksmethoden
3.6 De validiteit/waarde van het onderzoek

4 Disconnectie tussen leiding en Y generatie kenniswerkers
4.1 Leiding en Kenniswerkers (h)erkennen beiden een disconnectie
4.2 Y-generatie heeft geen vertrouwen in oude hiërarchische model
4.3 Kenniswerkers,1e Lijnmanagement zien de rol HR/PZ veranderen
4.4 De Leiding en Kenniswerkers willen een kennisbeleid.

5 Het Kennisnetwerk als aanvullende samenwerkingsvorm?
5.1 Situering van de real life klantcase
5.2 De uitdaging: de traditionele projectmethodiek blijkt ontoereikend
5.3 De kennisflexmethodiek in grote lijnen
5.4 De Kennisflexindex en zijn 10 criteria

6 De Kenniscoördinator als verbindende/schakelende zingever
7 Voetnoten
8 Literatuurlijst
9 Bijlagen
9.1 Kenniswerkers Generatie Y of Next of Einstein (1985-2000)
9.2 Overzicht uitgevoerde interviews
9.3 De Kennisflexmethodiek©


Stel uzelf eens de kernvraag:

  • Bent u een manager die werkelijk bereid is bestaande processen aan te pakken?
  • Ziet u de meerwaarde van het expliciet maken van kennis en het borgen daarvan?

Neem dan contact met me op; wellicht kunnen wij ook ú helpen cruciale kennis en ervaring te ontsluiten en te delen.

Peter Beerten
peterbeerten@explicitsolutions.nl
Mobiel: +31 – 6 46 070 199

Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 - 507 573

/**/