Generatie Y op de werkvloer

Generatie Y versus X

Generatie Y

Het was Hawthorne in 1897, de eerste psychologisch experiment in de industrie, en vandaag de dag het fenomeen vergrijzing, die ons terugbrengen naar de essentie van people management: “De Kenniswerker is degene die de bepalende factor lijkt te zijn en niet het werkproces”. Het proces is slechts een manier, een methode om te begrijpen hoe alles werkt.

De komende werkende generatie, de generatie Y, confronteert ons opnieuw met ditzelfde oude bericht. “De proceseigenaren of werknemers hebben nog steeds en zullen altijd de leiding hebben en houden over het resultaat en de output, in welke vorm dan ook.

Natuurlijk hebben we hebben als managers en directies ons best gedaan om geavanceerde organisatiemodellen te introduceren en managementsystemen te installeren om het beste uit onze productie- en serviceprocessen te krijgen. En met vaak heel bevredigende resultaten. Vandaag de dag echter zijn deze organisatiemodellen en -systemen redundant en niet meer
genoeg als we geconfronteerd worden met ‘wicked’ uitdagingen zoals vergrijzing, gaten in kennis en de nieuwe generatie Y die een agile organisatie vereist.

Generatie Y versus X


Terug bij af met de Generatie Y?

Terug bij af dus? Misschien niet. Maar we moeten wel beseffen dat, om veroudering te overwinnen, we een manier moeten vinden om de nieuwe generatie Y kenniswerkers te overtuigen het roer over te nemen. En laten we eerlijk zijn: als je een auto aan een nieuwe, jonge generatie wilt verkopen, komt u toch ook niet aan met een oude zwarte T-Ford? Of bent u bereid een ​​aantal essentiële wijzigingen aan te brengen om de auto aantrekkelijk te maken voor de nieuwe jonge bestuurder?

Lean, TQM en procesmanagement gaven ons in de 80 en 90 een goed gestructureerde manier van denken die ons heeft laten zien dat problemen kunnen worden gevisualiseerd en opgelost.
Het ‘Nieuwe Werken’ maakte onlangs duidelijk dat we niet hoeven te blijven werken tussen 4 muren of hoeven te staan in de gebruikelijke files, zodat we elke dag productief kunnen zijn.
Maar volgens de generatie Y-kenniswerker lijkt één ding helaas toch te ontbreken. En dat is het daadwerkelijk betrokken zijn bij het strategische plan aangaande zijn dagelijkse werkproces.


Generatie Y heeft geleerd van X

De kenniswerkers van generatie Y hebben heel goed gezien hoe de vorige kenniswerkers van generatie x (geboren tussen 1955-1970) zich verloren voelde en geen binding had met zijn echte capaciteiten en zijn product en/of dienst. Dit is de belangrijkste reden waarom generatie Y aangeeft het heel belangrijk te vinden persoonlijk betrokken te zijn als het gaat om de inhoud van het werk en de manier waarop en waar het werk gedaan wordt.

Daarnaast heeft de kenniswerker Y het flexwerken omarmd, dat wil zeggen: vandaag werken vanuit huis, morgen in de productie-installatie. Dit om een gezonde balans te creëren en ‘alignment’ en ’empowerment’ op de werkvloer. Een balans die hen hetzelfde goede oude gevoel bij hun product en de ruimte geeft weer creatief en innovatief te worden. Was het niet Google die hun medewerkers tweewekelijks een ​​dag voor zichzelf geeft? Een dat die dag uiteindelijk de grootste technische innovaties van Google heeft waargemaakt?


Generatie Y: coaching en ruimte

Maar voor dit soort gezonde beweging hebben onze kenniswerkers van generatie Y een combinatie nodig van goede coaching door hun manager én de ruimte om te ondernemen. Generatie Y werknemers zien geen groot verschil tussen privétijd en werktijd. Werk moet voor hen plezierig worden, zodat ze het niet erg vinden om hun vrije tijd te besteden aan een nieuw business concept voor het bedrijf.

Vergrijzing dwingt ons vandaag om onze vooroordelen te laten vallen en creatiever te worden in het gebruik van al onze bestaande denkkracht, dus inclusief impliciete kennis/tacit knowledge. Het is daarbij een eerste vereiste om generatie Y toegang te geven tot alle bestaande interne en externe kennis. Als de primaire werkprocessen flexibeler en toegankelijker worden gemaakt voor de jonge werknemers, zal kennis delen toenemen en de kans op innovatieve doorbraken vergroten.

Om onze werkprocessen in productie of administratie flexibeler te maken, moeten deze worden beschermd en ondersteund door een zogenaamd flexibel kennisnetwerk. Dit netwerk van kenniswerkers maakt het generatie Y en X makkelijker om allerlei gegevens en ervaringen te delen. Dit wordt een ‘oefening’ die van vitaal belang wordt om de vergrijzing te compenseren die de komende 3-5 jaar hard gaat toeslaan op alle productie- en servicefaciliteiten.


Generatie Y: de tijd zal het leren

Is er een nieuw Hawthorne-experiment nodig om los te komen van onze vastgeroeste hiërarchische manier van denken? Of gaan we generatie Y en X meehelpen om de problemen van de vergrijzing en het vergroten van de kennisgaten het hoofd te bieden? Dus we hebben aan de ene kant generatie X die bereid is om hun uitgebreide hoeveelheid kennis te delen door middel van coaching en mentoring. En aan de andere kant hebben we generatie Y, die staat te popelen om dingen te leren en te verbeteren om te komen tot een flexibelere en innovatievere werkomgeving. Dus laten we de juiste flexibele werkomgeving voor deze twee generaties creëren.

Want er is nog heel veel zwaar werk te doen de komende jaren.

Voor meer informatie:

Peter Beerten
peterbeerten@explicitsolutions.nl
Telefoon: +31 – 6 46 070 199

 

Peter Beerten – lees bibliografie

Meer weten over kennis delen of de kenniskaart?

info@explicitsolutions.nl

0229 - 507 573

/**/