Kenniswerkers | Explicit Solutions

Kenniswerkers Next Generation

Kenniswerkers en nieuwe samenwerkingsvormen Wat speelt er nog meer dan de crises? De sociale partners zoals de vakcentrales, werkgeversorganisaties en kabinet, hadden het in hun recentelijk overleg erg moeilijk met het begrip flexibilisering en zeker wanneer het over flexwerk gaat. Het evenwicht tussen ‘vaste’ werknemers en flexwerkers is volgens de vakcentrales zoek en de positie van de flexwerker Lees hier verder...…

Plan Do Check Act | Explicit Solutions

Kennismanagement

Ervaringen vanuit kwaliteitsmanagement Twintig jaar lang ben ik zelf als organisatieadviseur met het procesdenken aan de slag geweest. Een werkwijze die de basisgedachte vormde van Dr. Edward Deming’s kwaliteitsfilosofie. Een filosofie die het naoorlogse productieapparaat van Japan weer op de been bracht. Oorspronkelijk een Amerikaans concept, dat door de Japanners in de praktijk werd omgezet om Lees hier verder...…

Kennis Delen Whitepaper | Tacit Knowledge

Kennis Delen Whitepaper

Whitepaper Kennis Delen. Klik op bovenstaande link of onderstaande afbeelding om de whitepaper ‘Kennismanagement is dood, leve Kennisflexibilisering!’ te bekijken of te downloaden. Deze whitepaper gaat over makkelijker en beter kennis delen en hoe uw organisatie veel meer kan doen met al dan niet onbewuste kennis. Wat is de inhoud van de Whitepaper? In het kort wordt Lees hier verder...…

Kennis delen Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat doet aan kennisflex

Benutten organisaties hun beschikbare talenten en kennis optimaal? Terecht zijn veel bedrijven bezig met het gezamenlijk opzetten van flexplatforms om de steeds schaarser wordende talenten in een vergrijzende en complexer wordende markt-omgeving met elkaar te delen. Een kennisbron die echter nog meer binnen handbereik ligt voor deze problematiek en waar we vaak overheen kijken is Lees hier verder...…

Kenniskaart

Kenniskaart

Kenniskaart als basis voor kennisoverdracht De kenniskaart hoort bij de inventarisatiefase van de kennisflexmethodiek. De kaart heeft vele toepassingen. Bijvoorbeeld bij vergrijzing kan met de kenniskaart (binnenkort) wegvallende kennis in beeld worden gebracht, boven water worden gehaald en gedeeld worden. Zie onderstaande tabel voor een volledig overzicht van wat de kaart voor u kan betekenen. [table Lees hier verder...…