Wie we zijn

Explicit Solutions


Explicit Solutions is een team kennisdeskundigen met diverse opleidingen:

•  bedrijfseconomie
•  bedrijfskunde
•  sociale wetenschappen
•  communicatiewetenschappen
•  organisatiekunde

Praktische ervaring

Daarnaast heeft iedereen bij Explicit Solutions veel praktische ervaring in het begeleiden en coachen van kenniswerkers op alle niveaus. Alle relevante generaties (X, Y en Z) zijn vertegenwoordigd in ons adviesteam.

Wat ons bindt en drijft is de strijd die we leveren tegen de kennisatrofie, dat wil zeggen het weglopen of vergaan van kennis. Dit gaan we tegen door Tacit en Impliciete kennis in samenwerking met de kenniswerkers in uw organisatie expliciet en deelbaar te maken.

Op deze manier wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan het voorkomen van de nadelige effecten van de vergrijzing en de verschraling van kennis en kenniswerkers.

Wat we doen

Kennisflexibilisering

Ervaart u ook een gebrek aan kennisdeling en het weglopen van kennis?
En wilt u deze kennis graag boven water halen, borgen en delen?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

We pakken kennisdeling aan zodat uw kenniswerkers onze werkwijze snel kunnen oppakken en verder binnen hun eigen werkomgeving kunnen toepassen.

Kenniskaart: kennis boven water

Onze uitdaging is om, aan de hand van uw real life cases, de kennis vanaf de start te delen en te integreren binnen uw organisatie. 

In een kennisassessment hanteren we een op maat ontwikkelde Kenniskaart die snel inzicht geeft met betrekking tot de situatie in uw organisatie.

Lees verder

Het team

Onze Services

Kenniskaart: Capaciteiten

Kenniskaart

De kenniskaart is de basis voor kennisoverdracht.

Komt de kenniskaart op tafel, dan start de discussie.

Dus dáár zit onze kennis…

 

Lees verder

Kennis boven water halen

Kennisflexibilisering

Kennisflexibilisering draait om 3 dingen:

 

 • Kennis boven water halen
 • Kennis borgen
 • Kennis delen
 •  

  Lees verder

  Kennisflexibilisering zorgt in tijden van vergrijzing, generatiewissels en complexer wordende opdrachten voor een gerichte en efficiënte kennisdeling en overdracht onder senior en junior kenniswerkers binnen alle afdelingen.

  Alle profit en non-profit organisaties, klein en groot, hebben vandaag de dag in grote mate te maken met vergrijzing van hun medewerkers. Dit heeft tot gevolg dat in de komende 3-5 jaar één derde van de kenniswerkers de organisatie met hun kennis verlaten (zie CBS cijfers).  Wanneer we dan vaststellen dat bij de meeste van deze organisaties zowel de product- als de dienstenkennis al sinds geruime tijd gebrekkig is vastgelegd, zorgt dit nu voor praktische problemen bij de kennisoverdracht tussen de oude en nieuwe generatie. Als we dan op de koop toe de complexiteit van producten en diensten zien toenemen, ontstaat er een chronisch tekort aan praktische kennis.

  Wat is het rendement op kennis?

  Organisaties willen meer rendement halen uit hun aanwezige kennis die niet voor iedere kenniswerker toegankelijk is. Kennis die beschikbaar kan gemaakt worden door met eigen kenniswerkers netwerkteams binnen de organisatie op te zetten. Deze kennisnetwerkteams zorgen dat kennis wordt samengebracht om complexe opdrachten en vraagstukken zelf te kunnen behandelen.
  Tijdens deze aanpak wordt er gekeken hoe de verkregen kennis d.m.v. interne opmaat opleiding en kennisformats voor alle kenniswerkers kan beschikbaar gesteld worden. De KennisFlex-Methodiek zorgt dat er een gerichte kennissamenwerking en –deling ontstaat tussen de soms uit elkaar gegroeide afdelingen en hun kenniswerkers.

  KennisFlex-Methodiek

  Door middel van een KennisFlex-Methodiek gaan uw kenniswerkers zelf de kennisdoorstroming in primaire processen optimaliseren en waar nodig kennisnetwerkteams opzetten .

  De KennisFlex-Index maakt onderdeel uit van de methode en geeft in 4 weken tijd een duidelijk beeld hoe het met de huidige kennis binnen uw primaire werkprocessen is gesteld. En waar en hoe u een hoger rendement haalt uit de aanwezige kennis binnen de organisatie.

  Consultancy Explicit Solutions

  Consultancy

  Explicit Solutions levert consultancy gericht op kennis:
   

 • Werven en trainen van een kenniscoördinator
 • Advies op het gebied van kennisoverdracht
 • Kennisassessments
 • Meld je aan voor onze kennisnieuwsbrief

  * indicates required

  Explicit Solutions Feiten

  Projecten
  16
  Kopjes koffie
  1211
  Klanten
  7
  Publicaties
  11

  Wat onze referenties zeggen

  Kenniskaarten zijn een handige tool voor strategische HRM plannen & opleidingen.
  Maar ook bij afspraken voor Resultaat- en Kwaliteitsgericht Werken, landelijk beleid en ondersteuning.

  Kenniskaarten geven grip op kennis!

  Explicit Solutions | Testimonials
  Arjen van Maaren Sr. Adviseur Grote Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat

  Een kenniskaart is een handig hulpmiddel om aanwezige kennis in kaart te
  brengen en de gewenste ontwikkelingen goed zichtbaar te maken.

  En: veel specifieker en waardevoller dan alleen een opleidingsoverzicht!

  Explicit Solutions - Testimonials
  Arnold Hof Coördinator Kennismanagement - Ministerie van Defensie

  Eerst dachten we nog: daar komt weer zo’n lean-traject…
  Maar wat een openbaring toen we de Kenniskaart zagen.

  In een klap was ons kennisprobleem duidelijk en hoe dat aan te pakken.

  Jacob Janssen Asset Director

  Dankzij Explicit Solutions weten we nu dat hele specifieke kennis bij een paar mensen zit.
  Die ook nog snel met pensioen gaan…

  Gelukkig waren we nog net op tijd om deze kennis met elkaar te delen!

  Henk van den Berg Asset Manager

  Klanten & Referenties

  Contact

  Explicit Solutions B.V.

  Lange Weide 41-A

  1631 DK Oudendijk

  0229 - 507 573

  info@explicitsolutions.nl